Як працює система "BLUETEC" Mercedes-Benz

BLUETEC — система концерну Mercedes-Benz, яку застосовують на «чистих» дизельних автомобілях.

Як працює система BLUETEC: від двигуна до вихлопної труби

Система впорскування палива на дизельних двигунах

На старих дизельних двигунах насос високого тиску подає паливо в кожен циліндр індивідуально. Але на сучасних дизельних двигунах, як і на двигунах з системою BLUETEC, паливо на форсунки подається від центральної паливної рампи. У неї паливо постачається під надзвичайно високим тиском (до 2000 бар).

П’єзофорсунки

Спалювання палива в дизельних двигунах відбувається завдяки стисканню повітря (для підвищення його температури) і впорскуваню палива. Паливо горить і розширюється, штовхає поршень вниз. Традиційні форсунки використовують механічний або електромагнітний клапан. Сучасні паливні форсунки на дизельних двигунах Mercedes використовують п’єзокерамічні елементи — їх кристалічна структура змінює форму під впливом електричного струму. П’єзофорсунки можуть розділити цикл впорскування на п’ять окремих етапів, розрахованих покращувати згорання. При цьому підвищується економічність і знижується рівень викидів та шуму двигуна.

Вихлоп

Система BLUETEC має компоненти, які очищують вихлоп перш, ніж випустити його в атмосферу. Існує два варіанти системи BLUETEC: система NAC+SCR і система AdBlue.

Система NAC+SCR

Вихлопні гази проходять через дизельний окислювальний каталізатор (DOC), який зменшує вміст монооксиду вуглецю і не спалених вуглеводнів у вихлопних газах. Далі йде каталізатор абсорбції NOx або NAC, який видаляє і вловлює оксиди азоту (NOx — один із головних елементів у забрудненні дизельного палива). При низькому навантаженні на двигун (низьке співвідношення палива до повітря) NOx залишається. При більшому навантаженні (коли змінюється співвідношення повітря-паливо) NAC регенерується і виділяє аміак у вихлопну систему. Аміак зберігається внизу потоку, в каталізаторі вибіркового каталітичного відновлення (SCR). Цей каталізатор також застосовує аміак для наступного зниження рівня NOx. У проміжках між каталізаторами NAC і SCR використовується фільтр твердих часток (DPF), який вловлює викиди твердих часток (сажі). У міру того, наскільки заповнений фільтр твердих часток, комп’ютер двигуна керує подачею палива для підвищення температури вихлопних газів.

Система AdBlue

AdBlue — реагент для очищення вихлопних газів дизельних двигунів методом селективної каталітичної нейтралізації. AdBlue — розчин, що складається з 32,5% високо-очищеної сечовини і 67,5% демінералізованої води. Реагент AdBlue дозволяє знизити вміст оксидів азоту (NOx) в вихлопі дизельних двигунів на 90%. Рідкий реагент зберігається в окремій ємності, під тиском 4,5-8,5 бар і подається через інжектор у потік відпрацьованих газів. Під дією гарячих газів на розчин (процес термолізу) сечовина розпадається на аміак (NH3) та ізоціанову кислоту (HNCO). Під час гідролізу ізоціанова кислота розкладається на аміак і вуглекислий газ (CO2). Отриманий аміак використовують для нейтралізації оксидів азоту (NOx) методом селекційної каталітичної нейтралізації. У підсумку отримуємо вуглекислий газ, Азот (N2) і водяну пару. Система AdBlue містить дизельний каталізатор DOC і фільтр твердих часток в одному корпусі. Додатково в каталізатор NAC аміак подається впорскуванням AdBlue у вихлопні гази вище каталізатора SCR. Це дає можливість зменшити викиди NOx більше, ніж при використанні системи NAC+SCR.

Реагент AdBlue заливається в окремий бак із синьою кришкою. Витрати AdBlue у легкових автомобілях становлять близько 5% від витрат дизельного палива. У вантажних автомобілях — близько 6%.

Проте залишається незначний відсоток твердих часток, які не перетворюються та з часом накопичуються у сажовому фільтрі. Це створює значний опір вихлопним газам і може призвести до несправностей автомобіля.

В Україні якісну очистку фільтра DPF проводять фахівці компанії DPF Tech на італійському обладнанні Flash Cleaner Machine. Основне завдання компанії DPF Tech — є професійне очищення фільтрів DPF/FAP і каталізаторів, встановлених на всіх видах транспорту: легкових авто і мотоциклах, вантажних автомобілях, сільгосптехніки, спецтехніки (дорожньої і будівельної), а також на яхтах і дизельних судах.