Технічний огляд транспортних засобів в Україні: викиди забруднюючих речовин

Обов'язковим об’єктом і предметом перевірки технічного стану транспортних засобів при проходженні технічного огляду є система випуску та нейтралізації газів транспортних засобів, а також чинників та характеристик  негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Цифрами 601.020, 601.021, 801.010, 801.030, 801.050 - кодуються несправності/невідповідності вищезгаданих умов, які виявлені під час технічного огляду:
601.020 - комплектність, місце установки, закріплення не відповідають вимогам, герметичність складових частин (елементи глушників, систем нейтралізації спалин, систем вибіркової каталітичної нейтралізації сечовиною, систем рециркуляції газів та уловлювання парів, систем вентиляції картера, фільтрів видалення сажі, окремих датчиків).
601.021 - нейтралізатори і система нейтралізації відключені від процесів нейтралізування шкідливих викидів.
801.010 - об’ємна концентрація монооксиду вуглецю не відповідає вимогам.
801.030 - об’ємна концентрація вуглеводнів не відповідає вимогам.
801.050 - димність не відповідає вимогам.
Методи контролю які застосовуються при проходженні технічного огляду  органолептично та засобами перевірки.
Невідповідності оцінюються як:
НН - незначна невідповідність;
ІН - істотна невідповідність;
НБН - небезпечна невідповідність.
Використання транспортних засобів на дорогах України за наявністі будь-якого коду несправності або рівня невідповідності - забороняється.
На даний час технічний огляд є обов'язковим для таксі та автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку.