Вплив якості пального на роботу систем зниження викидів авто

        В останні роки в зв'язку з гостротою проблеми забруднення навколишнього середовища від експлуатації швидко зростаючого багатомільйонного парку автомобілів вводяться все більш суворі норми на викиди автомобілем токсичних сполук. Дотримання цих норм зажадало від виробників техніки застосування в конструкції автомобілів різних систем зниження викидів (каталітичних нейтралізаторів, сажових фільтрів і т.д.), а також змін в організації процесу згоряння, введення рециркуляції відпрацьованих газів, нових систем впорскування палива.

Якість палива – один з ключових факторів, який впливає на шкідливість викидів автомобіля.

 

У неякісному паливі міститься велика кількість сірчистих сполук. Це підвищує токсичність відпрацьованих газів не тільки безпосередньо - за рахунок збільшення в них концентрації оксидів сірки і твердих частинок, але і опосередковано - за рахунок зниження ефективності і надійності роботи сучасних систем зниження токсичності відпрацьованих газів.

Сірка може міститися в паливі в трьох видах: органічна, колчеданна  і сульфатна.

При горінні палива органічна і колчеданна сірка окислюються з виділенням тепла і в процесі хімічної реакції переходять в газоподібні оксиди сірки SO2 і SO3. При взаємодії з водою вони в свою чергу утворюють найсильніші сірчану і сірчисту кислоти, які досить швидко вбивають каталітичне напилення сот нейтралізатора.

При відсутності хімічного каталізатора процес відновлення азоту практично не відбувається. Низька якість вихлопу реєструється датчиком контролю NOx . 

Сульфатна сірка в процесі горіння перетворюється в негорючу золу. І це є великою проблемою для сажового фільтра. Адже процес очищення фільтра (регенерація) полягає в спалюванні накопиченої сажі. Якщо сажа не згорає, вона залишається у фільтрі, і тому, згодом, фільтр забивається повністю.

Окремо треба відмітити, що на якість пального також впливають  додатки, які здешевлюють ціну продажу дизельного палива на заправних станціях. 

Нечисті на руку «бізнесмени» розбавляють дизельне паливо автомобільним бензином марки А-80 або гасом. Оскільки і бензин і гас - це легкі фракції перегонки нафти, вони мають більш високу температуру горіння. В результаті багаторазово підвищується температура відпрацьованих газів, що проходять через каталізатор. Не розраховані на такі температури соти каталізатора плавляться, прохідність нейтралізатора погіршується.

Таким чином,  використання неякісного пального приводить до того, що бортовий комп’ютер переводить авто в аварійний стан. На панелі приладів з’являється помилка MIL і відбувається скидання потужності автомобіля.